Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 3.01.2022 r. gminy: Ułęż (z powiatu ryckiego), Kłoczew (z powiatu ryckiego), Nowodwór (z powiatu ryckiego) i Żyrzyn (z powiatu puławskiego) zawarły Porozumienie w sprawie opracowania i realizacji wspólnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców gmin Porozumienia z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli na określenie priorytetów rozwojowych gmin w kolejnych latach. Uzyskane dzięki Państwa wskazaniom informacje, staną się podstawą do opracowania koncepcji współpracy dotyczącej pozyskiwania środków na wspólne cele rozwojowe Partnerstwa.

Ankieta dla mieszkańców – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/sdgz_mieszkancy

 

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *