Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Szanowni Państwo,

Właściciele zamieszkałych nieruchomości!

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety dotyczącej zagospodarowania BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM.

Obowiązek wypełnienia i złożenia ankiety dotyczy WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI korzystających z obniżenia opłaty za zagospodarowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2024 r.

w wybrany przez Państwa sposób:

– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowodwór – pokój nr 11

– na adres email: srodowisko@nowodwor.eurzad.eu

– na elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór

Ankieta bioodpady


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *