Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

  Uchwałą Nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 września 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 4 listopada 2020 r. podjęta została Uchwała…

 • Komunikat o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze.

  Komunikat Nowodwór

 • Komunikat o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Trzciankach.

  Komunikat Trzcianki

 • OGŁOSZENIE w sprawie odwołania Walnego Zebrania Członków zarządzonego na dzień 13.11.2020 r.

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”   Umowa Nr 00020-6933-UM0310019/15 Umowa Nr 00017-6937-UM0300019/16       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna…