– Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nowodwór – Diagnoza obszarów problemowych ankieta dla mieszkańców.

Ankieta dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowodwór.

https://forms.gle/CGXe8sKUSDBJewHa8

Wróć go góry