Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne.

W związku ze zgłaszanymi przez rolników stratami w uprawach sadowniczych  spowodowanymi wystąpieniem przymrozków wiosennych  informuje iż wnioski o szacowanie strat w uprawach można składać w siedzibie Urzędzie Gminy Nowodwór pokój nr 6

 najpóźniej  do dnia 23 maja 2024r.

Przypominamy że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw zgłoszona we wniosku musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, który producent rolny składa do ARiMR na 2024r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na 2024r. a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach). Rolnicy posiadający zwierzęta zobowiązani są dołączyć oświadczenie o ilości posiadanych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

– Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 rok, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa, (wniosek bez mapek).

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu  818661281

             Wójt Gminy Nowodwór

               /-/ mgr inż.  Ryszard Piotrowski

Oswiadczenie_o_wielkosci_produkcji_zwierzecej_w_gospodarstwie_oraz_ewentualnych_upadkach_zwierzat(3)

Wniosek_o_oszacowanie_strat

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *