Informacja o składaniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła.

Szanowni Państwo,
Właściciele i Zarządcy ogrzewanych budynków i obiektów!

Przypominamy, iż zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  od dnia dzisiejszego, tj. 1 lipca 2021 roku na każdego z Państwa – Właściciela ogrzewanego budynku, został nałożony obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Deklaracje należy składać odpowiednio w nieprzekraczalnych terminach:

·         12 miesięcy w przypadku „starych źródeł ciepła lub spalania paliw”,

·         14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

 

Poniżej podajemy link do deklaracji w wersji elektronicznej:

https://zone.gunb.gov.pl/

Informujemy, że Właściciele nie posiadający profilu zaufanego mogą złożyć deklarację w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Nowodworze – Pokój nr 6, tel. 818661281

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: rolnictwo@nowodwor.eurzad.eu

Wójt Gminy Nowodwór
/-/
Ryszard Piotrowski

 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki niemieszkalne

Informacja o składaniu deklaracji dotyczących źróde ciepła

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *