Informacja w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub  współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Nowodwór, w terminie

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie  Gminy Nowodwór,  pokój nr 6.

Do wniosku   należy dołączyć faktury  VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Producenci rolni, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, ubiegają się również o zwrot podatku w odnie do wniosku poza fakturami winni dołączyć także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2023 roku:

132 zł* ilość ha użytków rolnych oraz 48 zł* średnia roczna liczba DJP                                                                                                                                                             –   Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów.

–    Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 40 litrów.

–    Stawka zwrotu wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

 

Dotacja będzie wypłacona w terminie:

– 3-28 kwietnia 2023r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (II 2023r.), przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy Nowodwór

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *