– Komunikat nr 2 – decyzja o przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze.

Wróć go góry