– Komunikat nr 2 dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale.

Wróć go góry