– Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowodworze.

Wróć go góry