Konsultacje programu współpracy Gminy Nowodwór z organizacjami pozarządowymi.

Wójt Gminy Nowodwór zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Nowodwór z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami,  o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy zakresie dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  w zakresie działalności pożytku publicznego –  na 2022 rok w dniu 25 listopada 2021 roku, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowodwór.

Zarządzenie nr 58 z 2021 roku w sprawie konsultacji program współpracy

XLI uchwała program współpracy na 2022 rok


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *