Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi środkami finansowymi na rozwój obszaru objętego LSR.

Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi  środkami  finansowymi  na rozwój obszaru objętego LSR

Szanowni Państwo

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na realizację LSR,  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w dniu 30 kwietnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr 2/2021 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zwiększenie budżetu LSR dotyczy Poddziałań:

1) 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 472 000 euro (1 888 000 zł – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

2) 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie 56 640 euro (226 560 zł – przy kursie 4,00 zł/euro).

W terminie od dnia 07.05.2021 r. do dnia 19.05.2021 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 19.05.2021 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Zatem zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji planowanych do realizacji projektów, które posłużą nam do zaplanowania środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia oraz określenie wskaźników.

Z góry dziękujemy za udział Państwa w konsultacjach.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *