Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych.

głoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.12.2021 r.

Uchwałą Nr 20/2021 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 10 grudnia 2021 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski zawierające propozycje planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 20 grudnia 2021 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *