– Piknik Integracyjny Promujący Tradycje Rybackie.

Wójt Gminy Nowodwór zaprasza za Piknik Integracyjny Promujący Tradycje Rybackie, który odbędzie się w dniu 03 lipca 2022 roku

na Placu Gminnym przy Stokrotce w Nowodworze.

Wróć go góry