Ruszyła „Akcja Kastracja” przy współpracy z Fundacją ZWIERZ

Gmina Nowodwór i Fundacja ZWIERZ – Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu kastracji Twojego zwierzęcia.

 Gmina Nowodwór pokrywa wspólnie z Fundacją Zwierz  koszt wykonania każdego zabiegu.

„ZWIERZowa Akcja Kastracja” ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów. Zwierzę zostanie również trwale oznakowane (chipem). Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

Mieszkańcy Gminy Nowodwór  mogą skorzystać z bezpłatnej kastracji i znakowania psa lub kota do 10 listopada 2024 r. (lub do wykorzystania środków finansowych). 

 Warunkiem koniecznym do ubiegania się sfinansowanie zabiegu jest:

  • złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku;
  • załączenie do wniosku ważnego zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie lub aktualny wpis w książeczce szczepień (dotyczy psów);
  • wyrażenie zgody na czipowanie zwierzęcia

Po rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzyma skierowanie na  zabieg (wysokość środków finansowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Właściciel zwierząt domowych (psów lub kotów) może ubiegać się o przyznanie sfinansowania jednego zabiegu dla  zwierzęcia w gospodarstwie domowym.

Zabiegi  wykonywane   będą  w  Gabinecie  Weterynaryjnym –  Przychodnia   dla   zwierząt  ul. Puławska 52  24-105 Baranów.

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowodwór pokój nr 6, telefonicznie  tel. 818661281 lub pisząc na adres e-mail: rolnictwo@nowodwor.eurzad.eu

Dlaczego warto skorzystać z akcji kastracji zwierząt właścicielskich?

Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty jego przyszłego leczenia.
Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby  zwierząt bezdomnych w gminie i zmniejszysz koszty opieki nad nimi. Projekt pn. „ZWIERZowa Akcja Kastracja 2024!”ma na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawę jakości utrzymywania zwierząt domowych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Znakowanie i kastracja/sterylizacja to dwa najważniejsze działania zapobiegające bezdomności zwierząt. Należy pamiętać o tym, że opieka nad zwierzętami to także kontrola ich rozmnażania.

Wniosek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *