– Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowodwór obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wróć go góry