Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowodwór obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Sprawozdanie z konsultacji rewitalizacja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *