Starosta Rycki zawiadamia, że w terminie od 8 września 2021 roku do 28 września 2021 roku zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zawiadomienie_wyłożenie_Nowodwór


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *