– Uchwała nr 264/2022 Rady Gminy Nowodwór z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027 wraz z “Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027”.

Wróć go góry