Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Szanowni  rolnicy,

 Wójt Gminy Nowodwór informuje, iż w  związku z zamiarem przystąpieniem do programu :

”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu Gminy Nowodwór. W celu właściwego przygotowania wniosku musimy zebrać informacje od rolników dotyczące ilości folii i innych odpadów  znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym zwracamy się do rolników z terenu gminy Nowodwór zainteresowanych odbiorem odpadów z działalnosci rolniczej, z prośbą aby wypełnione ankiety dostarczyli  do Urzędu Gminy w Nowodworze – pokój nr 11, w  terminie do dnia 28 lipca 2021roku.

W przypadku otrzymania dotacji, o formie i terminie zbiórki będziemy informować w terminie późniejszym.

Wójt gminy Nowodwór

/-/ mgr inż Ryszard Piotrowski

Ankieta odpady rolnicze.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *