Uwaga Rolnicy -zgłaszanie szkód spowodowanych suszą.

Wójt Gminy Nowodwór przypomina, iż od 9 czerwca 2020 r. wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” : https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ do 15 października 2022r.

Tym samym szkód spowodowanych suszą nie szacują już Komisje Gminne.

Rolnik stwierdza zagrożenie wystąpienia suszy w uprawach na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach według tabel dla gmin

(link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0616032/) .

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych oraz w załącznikach.

Złożenie przedmiotowego wniosku umożliwia wygenerowanie raportu i protokołu strat w gospodarstwie rolnym, będących dokumentami umożliwiającymi rolnikom ubieganie się m. in. o kredyt obrotowy, jak również otrzymanie wsparcia w ramach ewentualnych ogólnokrajowych programów klęskowych ogłaszanych przez MRiRW po zakończeniu naboru wniosków.

                                                       /-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

                                                         Wójt Gminy Nowodwór


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *