– Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Nowodwór z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie naliczania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Nowodwór użytkowane rolniczo.

Zarządzenie Nr 1 z 2023 roku

Wróć go góry