Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Nowodwór z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowodwór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zarządzenie 81 z 2022 program

Załącznik program


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *