Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Nowodwór z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowodwór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Zarządzenie nr 85 z 2023 roku


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *