Zgłoś suszę rolniczą do 15 października 2023r.

Przypominamy, iż  gospodarstwa poszkodowane w wyniku tegorocznej suszy mogą  jeszcze   do 15 października 2023r.  złożyć wniosek o oszacowanie strat – wniosek należy złożyć indywidualnie za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,

jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Szczegółowe informacje czy na terenie danej gminy występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie można sprawdzić link : https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/

Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.  Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany ( który po założeniu można potwierdzić w Biurze powiatowym ARiMR  lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej ) oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich
  • skan polisy ubezpieczenia (jeśli posiada)‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *