Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2024 roku

– Od 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku , dostępny w urzędzie gminy oraz do pobrania poniżej.

–  Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego  paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

– Prosimy o zabieranie ze sobą nakazu płatniczego na 2024 rok,      a jeżeli Państwo nie mają, to za 2023 rok – celem weryfikacji powierzchni użytków rolnych. Jeżeli w gospodarstwie są dzierżawy do wniosku należy dołączyć umowę dzierżawy lub oświadczenie    o użytkowaniu gruntów.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110l x 1,46) oraz
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
5,84 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz
58,40 x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

W celu uzyskania  informacji o liczbie DJP  należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie- na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokument, o którym mowa powyżej  dotyczy producentów rolnych ubiegających się pierwszy raz o zwrot podatku akcyzowego w 2024 r.

Dotacje wypłacane będą w terminach :

2-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

   Procedura zwrotu podatku akcyzowego i wniosek  Ministerstwo Rolnictwa

    https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *