– Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Nowodwór z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nowodwór, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 2 z 2023 roku

Wróć go góry