Informacja dla rolników w sprawie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne.

Wójt Gminy Nowodwór informuje o możliwości składania  wniosków o szacowanie szkód w  gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi  przez komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w terminie do dnia 16.06.2023 r. w siedzibie Urzędu  Gminy Nowodwór w pokoju nr 6 w godz. 7:30 – 15:00.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich we wniosku na 2023 rok, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Ponadto w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), oraz do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie dot. suszy (zał. nr 4).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 818661281.

/-/ mgr inż. Ryszard Piotrowski

Wójt Gminy Nowodwór

 

Druki:

Wniosek_o_oszacowanie_strat

Zal_nr_4_Oswiadczenie_susza(1)

Oswiadczenie_o_wielkosci_produkcji_zwierzecej_w_gospodarstwie_oraz_ewentualnych_upadkach_zwierzat(3)

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *