INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego w II turze naboru należy składać w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Nowelizacją z dnia 9 maja 2023 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 965) wprowadzono zmiany w procedurze składania wniosków.

 

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na dotychczasowym wzorze wniosku  składa:
 • producent rolny posiadający tylko użytki rolne, lub producent rolny posiadający użytki rolne i bydło – który nie wykorzystał całego przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków lub składa wniosek pierwszy raz w 2023 roku
 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego na nowym wzorze wniosku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni składa:
 • producent rolny, który posiada użytki rolne, świnie, owce, kozy lub konie .

Jeżeli producent rolny posiada użytki rolne, bydło   i    świnie,owcy,kozy lub konie winien złożyć dwa wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.-jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha użytków rolnych     i     40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.

(limit w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni    oraz      4 l/1 szt. świń)

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł /  1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł /1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Do wniosku/wniosków należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Faktury VAT za okres:

–  od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na użytki rolne lub użytki rolne i bydło,

– od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na świnie, owce, kozy lub konie.

 1. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie w 2022 r.
 2. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie w 2022 r.
 3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie w 2022 r.
 4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie w 2022 r.
 5. Oświadczenie o liczbie DJP koni w gospodarstwie w 2022 r.
 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
 7. Umowa dzierżawy lub oświadczenie dzierżawcy – w przypadku osób, które dzierżawią grunty.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego .

Dotacje będą wypłacane w terminie  2 – 31 października 2023 r.  na konto bankowe wskazane we wniosku.

Wzór_wniosku_akcyza_ VIII 2023

Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-1

Oswiadczenie-o-DJP-koni

Oświadczenia


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *